Koraler

Koraler för kör a cappella är en samling om 22 koralsättningar tillkomna mellan oktober 1945 och december 1952.

När denna sammanställning gjordes är okänt, likaså när den lämnades in till Svensk Musik.

Grupparbeten


Till egendomligheterna i den allgénska verklistan hör de verk som är ”samarbeten” med andra tonsättare. Där hittar man således musik av ”Bartók–Allgén”, ”Lidholm–Allgén” och ”Paganini–Allgén”.
 

Vad intet öra hört…

… vad inte månget öga sett och knappast någon människa har kunnat tänka, det finns nu att beskåda, nämligen den sjätte och sista satsen i Allgéns Stråkkvartett nr 3.
Hugade stråkkvartettmusiker anmodas bilda kö.

Tema med variationer

Och för den som inte fått nog av stråkkvartett finns nu även Allgéns första försök i genren att låta sig charmas av.

Till noterna

Index och intro

– Nej, om jag skulle göra ny karriär i dag, då vore det som författare. Jag har skrivit oerhört många dikter i mitt liv. Det är egentligen där jag har min stora begåvning!

Jeremiad


Tag en bokrulle fram och förteckna däri
upp allt, ja spalt invid spalt,
sine ira et studio vad i min nåd
jag behagat att tala till dig,
angående Levi och Juda (plus samtliga hednafolk!)
från den dag, då jag först lät upp min mun,
i syrsornas tid, anno Domini
(nam horas non numero nisi serenas)
och alltintill denna dag.

Teckna ut i majuskler, låt lyran tiga still
pastoral, dityramb och all övrig elokvens
har här alls intet att skaffa,

Armagedone videbimur

(Apoc. 16:13–16)

Elva tusen jungfrur i beständig, nattlig förbön
torde nog behövas att man har i ryggen, allra minst,
ville man till slut ha chans bevara, när man möter
immodesta offensiver från de sista dagarnas
disciplar, helgade från topp till tå (just made in USA, you see!)
intern balans, den sinnesro som ensam skänker
de yttre dragen värdighet och nunan hindrar
evagera i ett brett, försmädligt leende.

Campagna


Rustibussar från fjärran planeter
Uppåtsjunga svarvade sexter mot intet
Saga, opal och blå druvor.

Nedgången kippar andlös fot
Av tredelt gud gnager sadel
Rester från Chaos och Psyche.

Segrande, fnysande, igelkottstampande
Suger i braskande buskväxt
Inåtvänd, bendöd och yver.

Sången Djursholm 3/4 1947

Ors vimaer lecce


Xer nimum apécetas gal hérvud
Díput vec hílemon eppe
Sixa prot vúlerims, cav cúdar pínox.

Urit bécuin senéros díligam
Cre úggur pec vótton fles
Stoer vélop tárdar rufügatem exis prid.

Fizbory Anchors bekänner blyg kärlek till drunknande flicka

 

Sent om din pannas skepsis
de sedesamma kyssarnas
frusna misär
sög jag min näring
ur modermunnen
ville gräva desslikes
min grav
i skötets
flammande skålar.

Ej ens det burstande linet
(en vakt över lingonens lycka)
som suger sig
fast vid din lemprakt
kunde dock hindra mig
varsamt
med spretande fingrar
studera de täcka kullarnas
sinnrika topografi.

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare