Vad ljus över griften

Kompositionsår: 
1950-04-05
Scores: 
 
© Respektive upphovsrättsinnehavare