När världens hopp förtvinat stod

Kompositionsår: 
1947-07-21
 
© Respektive upphovsrättsinnehavare