Den dag du gav oss, Gud, är gången

Kompositionsår: 
1949-07-27
Scores: 
 
© Respektive upphovsrättsinnehavare