Det går ett tyst och tåligt lamm

Kompositionsår: 
1945 okt
Besättning: 
8-stämmig blandad kör
Scores: 
 
© Respektive upphovsrättsinnehavare