Sats 6 (B), partitur

 

Den här versionen kan inte med bästa vilja beskrivas som någonting annat än ett monstrum. Den är inte bara monstruöst lång, den är som en skvader – huvud från ett djur, kropp från ett annat. Den blandar gammalt och nytt på ett sätt som kan förefalla orimligt. Å andra sidan är ju orimliga blandningar något av tonsättarens signum.

Men det kan också konstateras att Allgén i hög grad reviderat passager i originalversionen som kan uppfattas som ”svaga” – osjälvständiga stämmor i ett stringent kontrapunktiskt sammanhang, eller passager som kan ge lite intryck av att trampa vatten.

I marginalerna finns gott om anteckningar, såsom: Paus! + trevande insats!, ”Punktmusik”, Lantinamerikanskt ostinato, Saltandorytmer i starkt ritarderat tempo, samt Häftiga ackord o. generalpauser + polyrytmik. Alltsammans sådant som så småningom skulle återfinnas i Quartetto V.

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare