Sats 6 (A), partitur

 

Avsnitt där det inte varit möjligt att med säkerhet avgöra vad som stått i originalet, har markerats med liggande klammer. När det gäller enskilda toner har frågetecken satts ut. Gäller oklarheten själva tonhuvudet står frågetecknet direkt över detsamma, gäller det enbart förtecknet framgår det av frågetecknets placering. Fråga resp. klammer har i allmänhet behållits även i de fall där man kan sluta sig till vad det bör ha stått mot bakgrund av de kompositionsprinciper Allgén tycks ha använt sig av.

Till dessa hör, att material som inte är tematiskt, som alltså i någon mening utgör utfyllnad eller transportsträcka, rör sig ”stufenweise”, som Hindemith skulle ha sagt. Det förekommer alltså inga tonsteg större än helton. Därtill tycks Allgén ha arbetat utifrån en kiastisk princip, vilket i detta fall innebär att stämmorna möts korsvis omkring samma intervall. Denna princip har bragt klarhet i åtskilliga fall när notbilden varit otydlig, som i takt 1.699:


 

Men, som det står på den brasklapp Magne Hegdal kastar in: ”Själv tvivlar jag lite på hur långt någon ’princip’ har giltighet i den här musiken – som på ett tämligen unikt sätt kombinerar stränghet och anarki!”.

I vissa fall har det, även med ledning av nämnda principer, inte varit möjligt att fastställa hur kompositionen från början sett ut. På sina ställen rör det sig blott och bart om mer eller mindre välgrundade gissningar, understundom rentav om nödlösningar. Ibland har den reviderade versionen måst behållas.

De ställen där de båda versionerna skiljer sig åt framgår av nedanstående lista, som är komplett på någon detalj när. Den anger taktnummer och vilket/vilka instrument som berörs.

1–2 v2
4–5 va
6 v2
18–20 v2
23–24 vc
42 v2
50 v1
60 v2
75–76 vc
91–92 va
100–102 v1
101–103 v2
105 v2
114–115 v2
116–117 va
121 v2
140 v2
140–141, 146 va
164–168 v1, v2, va, vc
179 v2, va
182 v2
188–190 va
194–195 v2
210–213 va
223–225 v2
225–227 v1
240–248 v1
246 v2, va
253 va
253–257 v2
269 v2
288–293 va
293–294 vc
297 v1
298–299 va
299–300 v1
303–304 v1
303 v2
310 vc
312 v1
318–320 vc
318–324 v2
325 va
333–336 v2
341–349 va
360–364 vc
367 vc
368 v1
380–386 vc
382 v1
384 v2, va
388–390, 392 v2
391–392 v1
402–405 va
405 v1
414–416 vc
418 v1
424 v1
430 v1
441 vc
445 v2
448 v1
451 v2, vc
456–457 v2
458 va
459 v2
465 v1
465–469 va
472–474 v1
478 v2
484–487 vc
486 v2
488–490 v1
494 v1
496 va, vc
499 va
500–501 v1
502 vc
505, 507–508 va
506–510 v2
510 v1
519–522 (rytmen, samtliga)
523–528 va
524 v2
528 va
531–534 v1
533 va
543–545 v1
546 v2
549–555 vc
551, 555 va
570–574 va
577 v2
589–590 v2
593–598 v1
595 va
603 v1
606–609 va
610 vc
613–617 vc
615–617 v2
618 va
620 vc
629 v2
629–632 va
637–644 v2
641 v1
646 va
651 vc
665–669 vc
665–669 va
668 v1
681 v2
689–691 v2
689–692 v1
689–691, 694 v2
689–696 va
704–706 v1
714 v2
718–719 v1
719–720 vc
722–723 va
736 vc
736–738 v2
745–749 vc
749 va
750 v2
752 v1
769–775 va
770 v1
790–791 v1
797–799 v1
802–808 va
806 vc
807 v2
819–820 v2
825 v2, va
829–840 vc
845 va
854–859 va
856 v2
857 v1
862–866 vc
863 va
882–889 v1
884 v2
883, 885, 888, 890 vc
893 v1
901–904 v2
906, 911 v2
917–923 va
921–923 v2
923 v1
929–932 vc
938–949 va
939 v1
939–940 v2
943, 945–948 vc
949 v1
953 v2
954 vc
959–962 v1
962 va
967 v1
971–973 v2
973–976 vc
974 v1
977 v2
984–987 v1
988–993 va
994 vc
998 va
1001–1002, 1004 va
1003–1004 v2
1003–1008 vc
1006–1007 v1
1011 v1
1016, 1018 vc
1017 v1
1020 vc
1024–1025 va
1026–1032 v2
1037–1038 v1
1044 v1
1046 vc
1047, 1050 v2
1051–1052 v1
1052 v2, vc
1052–1055 vc
1055 va
1056 v2
1058–1066 va
1062 vc
1064 v2
1067 va
1070–1078 v1
1073 v2
1076 va, vc
1080–1086 v1
1080 v2
1083 va
1087, 1089 va
1088 vc
1093–1096 va
1097–1098 v2
1098–1100 vc
1101 va
1104–1105 v2
1106 va
1109 v1
1109–1111 vc
1113–1120 va
1115–1116 v2
1119–1120 v1
1119, 1125 v2
1125–1129 samtliga (pizz/arco)
1127 va
1126–1130 vc
1130, 1135 va
1135–1136 v1
1137–1138, 1140 v2
1138–1139 va
1142–1143 v2
1153–1156 v2
1154, 1156 va
1154, 1156, 1158, 1161 vc
1160, 1165 va
1169–1172 v1
1175 v1
1191–1192 va
1193 v2
1200 v2
1203–1208 vc
1204, 1206 v2
1213–1217 v1
1214 vc
1215, 1220 va
1221–1223, 1226–1232 v2
1224 va, vc
1228 va
1234–1235 v2
1239 v1
1243 va
1243–1247 vc
1245, 1248–1251 v1, v2 (pizz/arco)
1254–1255, 1257 va
1264–1265 v1
1275–1280 v1
1275 vc
1276 va
1283–1287 va
1287, 1294 v1
1299, 1301 va
1303–1304 v1
1309, 1311 vc
1312 v1
1314 v1, v2
1316 va
317 vc
1324–1329 v1
1325 va
1327–1328 v2
1326–1327 vc
1334–1335 v2
1335–1336 va
1346, 1354–1356 vc
1355 v2
1360, 1362 vc
1370–1374 v2
1376 v1
1377, 1380–1381 vc
1382 va
1385–1389 vc
1392–1397 va
1393–1394 vc
1393–1396 v2
1404–1406 va
1405, 1409, 1411 v1
1410–1411, 1413–1416 va
1414, 1417 vc
1418–1422 v2
1425 va
1428–1430 v1
1429 v2
1431 vc
1433–1439 v1
1434 v2
1434–1435 va
1447–1450 v2
1457 va, vc
1461–1464 va
1463 v1
1466–1469 v1
1466–1467 va
1471 va
1474 v2
1475–1477 va
1482 vc
1488–1490 v2
1489–1491 v1
1488 vc
1489 va
1494–1495 v1
1494–1496 v2
1494–1495 va
1494–1500 vc
1501 va
1508 v2, va
1513–1518, 1520 vc
1524–1526 (staccato)
1525–1529 v1
1536–1537 v2
1537 va
1537–1553 (artikulation)
1540–1542 va
1541 v1
1544–1545 va
1545 v1, vc
1546 v2
1547 va
1555 va, vc
1557 v1
1559 va
1560 vc
1564 v2
1565 v1
1567–1568 vc
1569–1571 v2
1571 va
1574 v2
1576–1577 vc
1578 va
1581 vc
1583 v1, v2, vc
1589–1592 va
1592–1594 vc
1594, 1596 va
1599–1601 v2
1601 v1
1602 va
1609–1612 va
1613–1614 v1
1615 vc
1617–1619 v1
1629 v2, va
1632–1633 v2
1634 va
1636–1641 v2
1637–1638 vc
1643 v2
1646 v1
1649–1650, 1653–1654 va
1658 v1
1659–1660 vc
1663–1667 v1
1663 va
1666 v2
1666, 1669 vc
1672 v2
1677–1678 va
1681–1682 va
1685–1691 va
1687 v1
1694 va
1694–1695 vc (pizz/arco)
1697–1699 v1
1791 v2
1708–1711 vc
1709–1710, 1711 va
1713 v2
1716 vc
1722–1723 v1
1726 va
1729 vc
1734–1735 vc
1736 v1
1736–1739 va
1738 v1
1741 v2
1742 va
1743–1747 v1
1745 vc
1751–1754 v1
1753 va
1756–1758 v2
1763 va
1766–1772 v1
1766–1767 v2
1768–1769 vc
1774 va
1776–1778 v2
1783–1786 va
1784–1785 v1
1786 vc
1788 v1
1788–1797 va
1798 v2
1815 va, vc
1817 va
1818–1822 v2
1822–1823 v1
1824 v2 (artikulation)
1824–1825 va
1829–1832 v1
1832–1833 vc
1833 v2
1835 v1, vc
1837–1840 v2
1838, 1840–1841 va
1847–1853 v2
1848–1849 va
1852 vc
1855–1858 v2
1858–1859 vc
1860, 1862 v2
1860–1861, 1863–1865 v1
1866 vc
1867–1868 va
1876–1877 va
1877–1879 v2
1882–1884 va
1885 v2
1888–1890 va
1897 v2
1897–1898 v1
1903–1906 va
1906–1911 vc
1907 v2
1910 v1
1910–1911 v2
1911–1912 va
1912 v1, vc
1915–1919 vc
1919 va
1920–1925 v1
1923–1924 v2
1925 vc
1932 va
1932–1935 v1
1932–1936 vc
1940 va
1941–1942 v2
1941–1944 vc
1943–1944 va
1946–1947 v1
1948–1949 v2
1951–1956 v1
1952 v2
1953–1956 vc
1954–1956 v2, va
1962–1964 vc
1963, 1966 va
1968–1970 v2
1972 vc
1973 va
1976 v2, vc
1979 va, vc
1980, 1982, 1986 v2
1987 va
1988 v2
1989–1990 vc
1990 v1
1992–1993, 1995 va
1993–1994, 1997–1998 vc
1999, 2001 va
2001–2005 v1
2006 vc
2007 va
2008 v2
2009–2011 vc
2017–2018 vc
2020–2021 v1
2020 vc
2021 v2
2022 va
2026 vc
2027 va
2027–2028 vc
2027 va
2032–2035 v1
2033–2034 vc
2035–2038 v2
2035–2038 va
2038–2041 v1
2038–2040 vc
2041–2043 v2, va

 

puh…

 

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare